CurveControl voor AMAZONE centrifugaalstrooier

Nauwkeurige kunstmesttoediening, zelfs in bochten

De software optie CurveControl past de dwarsverdeling voor centrifugale kunstmeststrooiers in bochten de verschillende bochtsnelheden aan en corrigeert het strooipatroon. Het resultaat is een gelijkmatiger gewas, vermijding van ongewenste overbemesting in het binnenbochtgebied en van plaatsing van kunstmest buiten de veldgrens.

 

Uitdaging: complexe onderlinge afhankelijkheden

Bij gewasbeschermingsmachines is het onderwerp bochtcompensatie al door AMAZONE geïmplementeerd. De spuitboom van een veldspuit ligt echter dicht achter het fysieke draaipunt van de machine. Hierdoor hoeft voor bochtcompensatie uitsluitend de toedieningshoeveelheid binnen de spuitboom te worden aangepast.

Bij een centrifugaalstrooier bedraagt de werpbreedte tot het dubbele van de werkbreedte en is het toedieningspunt afhankelijk van de kunstmestsoort vele meters achter het strooiwerk. Bovendien heeft het strooipatroon een niervorm. Hierdoor moet bij een strooier naast de volumeaanpassing in de bocht met name de verschuiving van het strooipatroon worden tegengegaan.

Dit alles vereist grondige kennis van de werking van het strooiwerk met verschillende meststoffen en een dienovereenkomstig complexe implementatie in een regelalgoritme. Hierdoor heeft CurveControl voor een kunstmeststrooier een bijzonder hoge mate van innovatie en complexiteit.

 

Gevolg: Verkeerde toediening door uitzwenkbeweging

De huidige stand van de techniek van moderne centrifugaalstrooiers heeft als nadeel dat bij het nemen van bochten door verschillende snelheden binnen de werkbreedte over- of onderbemeste gebieden ontstaan. Dit effect wordt versterkt door de combinatie van voorwaartse snelheid en het stuurhoekafhankelijk uitzwaaien van het strooipatroon. Hierdoor ontstaan in sommige gebieden door meervoudige overlappingen duidelijke overbemesting, terwijl er in andere gebieden gaten ontstaan.

Verder leidt het uitzwenken van het strooipatroon aan de veldgrens tot kunstmesttoediening buiten de veldgrens. Voor de bescherming van hulpbronnen en geldende regelgeving moet dit beslist worden voorkomen.

 

Perfecte kunstmestverdeling in bochten

CurveControl is als software optie voor de gedragen kunstmeststrooier ZA-TS en de getrokken strooier voor grote percelen ZG-TS ontwikkeld.

CurveControl voorkomt de uit ecologisch en economisch oogpunt ongewenste onder- en overbemesting en minimaliseert zo het risico op uitspoeling van nutriënten naar het grondwater. Bovendien wordt door CurveControl de verkeerde toediening buiten de veldgrens bij het nemen van bochten tegengegaan. Bovendien kan CurveControl in combinatie met bestaande oplossingen zoals ArgusTwin, WindControl en een GPS-sectieschakeling de milieuvriendelijke omgang met minerale meststoffen verder verbeteren.

Samengevat vult CurveControl een belangrijk, vaak onderschatte kloof voor een gelijkmatige verdeling in alle zones van het veld. Het zal niet alleen als belangrijke factor bijdragen aan milieubescherming, maar ook het bedrijfsresultaat bij elke toepassing verbeteren.

  • Milieuvriendelijk
    Geen verkeerde toediening in bochten
  • Grondstofbesparend
    Optimaal gebruik van de beschikbare meststoffen
  • Bedrijfseconomisch
    Gelijkmatige gewassen in elke veldsituatie
0 antwoorden