De AMAZONE-groep blijft dynamisch groeien

De AMAZONE Groep heeft in het boekjaar 2020 de omzetgrens van 500 miljoen euro overtroffen. Wereldwijd behaalde de fabrikant van landbouw- , tuin- en parkmachines een omzetgroei van 15% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het familiebedrijf becijfert de totale omzet in 2020 op 537 miljoen euro (2019: € 467 miljoen). Hiermee behaalde AMAZONE de hoogste omzet in het 138-jarige bestaan van het bedrijf. Ondanks de nadelige gevolgen van de coronapandemie werd er een forse omzetstijging gerealiseerd. “Dit is een sterk resultaat en een groot succes voor de hele AMAZONE Groep en onze partners”, concluderen Christian Dreyer en Dr. Justus Dreyer. “Het hele team heeft er het afgelopen boekjaar alles aan gedaan om het werk tijdens de coronapandemie zo normaal mogelijk te laten verlopen. Dankzij de grote inzet en discipline van alle medewerkers konden vertragingen in de productie worden voorkomen en werden alle bestellingen samen met onze verkooppartners uitgeleverd.”

Vooral de brede internationale positionering had een invloed op het positieve resultaat. Met een exportaandeel van ruim 80% en het grote assortiment voor elke bedrijfsgrootte kan AMAZONE profiteren van een goede positie op alle belangrijke exportmarkten. Met name in Duitsland, Denemarken, België, Rusland en Oostenrijk was de verkoop van de landbouwmachines bijzonder succesvol. Ook in Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië werd opnieuw een goede omzet behaald.

Het aantal medewerkers is gedurende het jaar stabiel gebleven en bedraagt ​​momenteel 1900 medewerkers wereldwijd.

Ondanks de ontstane uitdagingen als gevolg van de coronapandemie is AMAZONE er vorig jaar in geslaagd om belangrijke investeringsprojecten volgens schema af te ronden. Zo kon het nieuwe onderdelencentrum “Global Parts Center” op de locatie Tecklenburg-Leeden in gebruik worden genomen. De grotere opslagcapaciteit en de volledig nieuwe, moderne onderdelenlogistiek met aanzienlijk kortere doorlooptijden zorgen voor een wereldwijd hoog serviceniveau. Een nieuw filiaal werd geopend in Oekraïne om de internationale verkoopactiviteiten uit te breiden. De nieuwe vestiging in Kiev biedt lokale klanten een breder scala aan advies en servicediensten.

In totaal beliepen de investeringen in materiële vaste activa in 2020 in de miljoenen met dubbele cijfers. Meer dan 6% van de omzet werd geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Dit jaar is er een forse uitbreiding van de vestiging in Bramsche gepland. Op de productiesite voor grote machines aan de snelweg A1 komen nieuwe hallen met een oppervlakte van 8.000 vierkante meter.

Daarnaast houdt AMAZONE vast aan de plannen voor de verdere ontwikkeling van het productengamma. AMAZONE speelde al in op de toenemende vraag naar precisielandbouw met tal van innovatieve oplossingen. Op het gebied van de strooitechniek moet bijvoorbeeld de sensorgestuurde laterale strooisysteem “ArgusTwin” worden genoemd, dat de invloed van veranderende meststofeigenschappen monitort en automatisch het strooibeeld optimaliseert. Bovendien kan de invloed van de wind worden gecontroleerd via het “WindControl-System” en kan het strooibeeld worden gecompenseerd. Daarmee worden over- en onderbemesting voorkomen.

Baanbrekende precisietechnologie wordt natuurlijk ook met succes toegepast bij de gewasbescherming. Met behulp van de elektrische individuele dopschakeling “AmaSelect” in combinatie met de automatische sectieschakeling “GPS-Switch” is een sectiebreedte van slechts 50 cm mogelijk. Dit vermijdt tot 85% van de overlappingen in geren of op de kopakker en bespaart tot 10% gewasbeschermingsmiddelen.

Met het gevarieerde aanbod aan grondbewerkingsmachines, inclusief de ploegen, werden bijzonder mooie verkoopresultaten behaald. Hetzelfde geldt voor de zaaitechniek voor grote oppervlakken, die met verschillende zaaimethoden in verschillende markten veel respons vond. Op het gebied van precisiezaaitechniek zet AMAZONE met de nieuwe Precea maatstaven op het gebied van precisie en snelheid.

Ook bij Schmotzer schoffeltechniek, dat sinds 2019 onderdeel uitmaakt van de AMAZONE Groep, zijn er positieve ontwikkelingen. Mechanische gewasbeschermingstechniek wint aan belang dankzij zeer nauwkeurige camera-, GPS- en regeltechniek en de daarmee samenhangende verhoging van de capaciteit.

Sinds juni 2020 voert AMAZONE onder meer een langdurig akkerbouwproefproject uit op de nieuwe proefboerderij Wambergen, onder meer met de inzet van Schmotzer-schoffelwerktuigen. Onder de titel Controlled Row Farming (CRF) loopt een proef met een geheel nieuwe akkerbouwmethode, waarbij elke bewerking wordt uitgevoerd ten opzichte van een vaste rij.

Het doel van AMAZONE is om de verdere ontwikkeling van moderne precisietechnologieën te intensiveren om meer klimaat-, natuur- en milieubescherming te implementeren en tegelijkertijd de hoogste opbrengsten te behalen en kosten te besparen. Een belangrijk aspect is digitalisering en netwerkvorming van alle operationele processen. “AMAZONE 4.0 is het sleutelbegrip voor onze bijdrage op het gebied van software, elektronica en sensortechnologie voor meer precisie, gebruiksgemak en transparantie”, geven de eigenaars aan. “Onze kracht is onze in-house elektronica knowhow in de vorm van een ervaren team van ontwikkelaars die de software nu ook zelf programmeren.”

Over het algemeen ziet het bedrijf veel toekomstige veranderingen in “intelligente plantenteelt” met een groot potentieel voor zichzelf en de verkooppartners. Deze variëren van gemoderniseerde teelt- en zaaimethoden tot rassenkeuze, meer gevarieerde vruchtwisseling en het telen van tussengewassen en ondergewassen.

Dat de productstrategie van AMAZONE zeer goed wordt ontvangen door landbouwers, blijkt ook uit de jaarlijkse DLG (Duitse Landbouwvereniging) ImagoBarometer. In de recent gepubliceerde enquête kan AMAZONE zich op de 4e plaats blijven handhaven en heeft daarmee het beste imago in de hele landbouwtechniek onder middelgrote machinefabrikanten.

“Helaas zijn door de coronapandemie veel landbouwbeurzen en evenementen die ons belangrijke aanspreekpunten bieden voor de presentatie van onze innovaties afgelast”, vervolgen de Dreyers. “We proberen dit te compenseren met ons sterke, uitgebreide verkoopteam en dealernetwerk. Om dit te ondersteunen breiden we het digitale communicatiekanaal verder uit. Een website die vorig jaar werd vernieuwd, biedt in een gebruiksvriendelijke lay-out informatie en contactmogelijkheden. Daarnaast biedt een 360 graden tour een virtuele kijk op de huidige machines van onze landbouw- en groenvoorzieningstechniek. Het gebruik van verschillende digitale servicetools is zeer succesvol geweest in de samenwerking met onze dealers. ”

De twee eigenaren zijn voorzichtig optimistisch over de ontwikkeling van de omzet voor het boekjaar 2021: “De orderportefeuille is momenteel in alle productgroepen goed. We kunnen dan ook heel positief uitkijken naar de eerste helft van 2021. De aanhoudende pandemie, de constante economische uitdagingen en de veranderende politieke randvoorwaarden kunnen echter een negatieve invloed hebben op de economie. Daarnaast worden we momenteel geconfronteerd met onevenredige prijsstijgingen en knelpunten bij onze toeleveranciers. Daarnaast moet de agrarische sector zich steeds meer aanpassen aan klimaat gerelateerde extreme weersomstandigheden. Aan de andere kant blijft de wereldwijde vraag naar voedsel van hoge kwaliteit stijgen.

Voor het huidige boekjaar 2021 gaan we, ondanks alle onzekerheden, uit van een omzet op het hoge niveau van vorig jaar.”

0 antwoorden